Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Ceník / Ceník právních služeb

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Ceník právních služeb

Ceník právních služeb je stanoven v souladu se zákonem o advokacii a s advokátním tarifem. Výše odměny je s každým klientem sjednávána individálně s ohledem na složitost jeho právní věci a s ohledem na jeho konkrétní požadavky.

Odměna může být sjednána zejména těmito způsoby:

I) Odměna časová - odměna za právní služby je určena počtem hodin, které kancelář na zpracování věci pro klienta skutečně stráví. Tato odměna může být v rozmezí 1.500 až 3.000,-Kč za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Časová odměna může být stanovena i paušálními měsíčními platbami se zvýhodněnou hodinovou sazbou.

II) Odměna pevná - odměna za právní služby je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení. Paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta.

III) Odměna úkonová - tato odměna je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Odměna je v tomto případě stanovena jako fixní částka za 1 úkon a je stanovena přímo advokátním tarifem, s tím, že v závisti na složitosti případu a po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny advokátní kanceláře přiměřeně snížena.

Cena za právní služby je účtována vždy transparentně na základě přehledného vyúčtování. Naše advokátní kancelář vždy dbá na to, aby cena za právní služby odrážela jednak časovou a materiální náročnost případu a jednak i finanční možnosti samotných klientů.

Klienti jsou vždy o výši odměny naší advokátní kanceláře informováni předem a v případě většího rozsahu poskytování právních služeb je po nich vyžadována přiměřená záloha.

Aktuality
7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

30/6
Nové sídlo v Praze 1

Nové sídlo pro firmy na Starém Městě pražském. Více informací po kliknutí na tento odkaz.

Otevřít archiv aktualit