Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Neziskové organizace / EZHS - Evropská hospodářská zájmová sdružení

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

EZHS - Evropská hospodářská zájmová sdružení

Evropské hospodářské zájmové sdružení (dále jen "EHZS" či sdružení) má za cíl podporu hospodářské spolupráce mezi evropskými podniky, zejména malými a středními, které mají zájem podílet se na projektech celoevropského rozměru.

Cílem takového sdružení je vytvořit právní rámec pro účinnou přeshraniční spolupráci podnikatelských subjektů z jednotlivých členských států Evropské unie, díky čemuž by měl být usnadněn rozvoj fungování vnitřního trhu. Činnost EHZS musí být spojena s hospodářskou činností jeho členů, ale nenahrazuje ji.

Členem EZHS může být právnická nebo fyzická osoba sídlící na území Evropské unie a musí mít nejméně 2 členy z různých členských států. Členové si i nadále zachovávají svou ekonomickou a právní nezávislost, mohou však snadněji propojit některé ze svých ekonomických aktivit s aktivitami ostatních členů

Založení EHZS

EHZS se zakládá smlouvou o sdružení a vzniká zápisem do veřejného rejstříku v členském státě, ve kterém je umístěno jeho sídlo.

Orgány EHZS

Základním orgánem sdružení jsou členové sdružení, kteří jednají společně, a jednatel (jednatelé). Smlouva o sdružení může stanovit i další orgány sdružení. Rozhodovací pravomoci členů sdružení jsou v zásadě neomezené. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Smlouva o sdružení může sice některým členům sdružení přiznat větší počet hlasů, nikdy vsak většinu všech hlasů.

Zánik EHZS

Rozhodnou-li tak jednomyslně členové sdružení, EHZS zaniká. V některých případech je vyslovení souhlasu se zrušením EHZS povinné, např. v případě, že sdružení splnilo účel, za kterým bylo založeno, neplní-li tento účel nebo uplynula doba, na kterou bylo založeno. Následuje prohlášení zrušení sdružení soudem.

Naše poradenská firma Valian.cz Vám poskytne veškerý administrativní a právní servis spojený se založením EHZS.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář