Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Změny v existující společnosti

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Provedení změn v existující společnosti

V průběhu existence téměř každé společnosti nastane potřeba provést v ní nějakou změnu, kterou je nutno zapsat do obchodního rejstříku. Profesionálové z naší firmy Valian.cz jsou připraveni svým klientům poskytnout službu provedení veškerých požadovaných změn odborně, rychle a za cenově přijatelných podmínek.

Jsme připraveni svolat a zorganizovat valnou hromadu Vaší společnosti nebo připravit rozhodnutí jediného společníka/akcionáře či rozhodnutí statutárních orgánů.

Nabízíme zejména tyto druhy změn ve Vaší firmě

Změna společenské smlouvy

Zajistíme jakoukoli změnu společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny Vaší společnosti.

Změna stanov

Změna stanov u akciové společnosti (a.s.) a evropské akciové společnosti (SE)

Vyřízení živnosti

Vyřídíme Vám jakoukoli živnost či jiný předmět podnikání, který není živností.

Změna sídla

Zajistíme Vás změnu sídla Vaší společnosti.

Valné hromady

Zabezpečíme Vám konání valné hromady či zápis z rozhodnutí jediného společníka.

Změna v obchodním rejstříku

Vyřídíme Vám změnu v zápisu v Obchodním rejstříku u Vaší společnosti a založíme potřebné dokumenty do Sbírky listin.

Změna statutárního orgánu

Připravíme Vám odvolání, odstoupení či volbu nového jednatele / člena představenstva Vaší společnosti.

Změna výše základního kapitálu

Zvýšíme či snížíme základní kapitál ve Vaší firmě.

Změna názvu obchodní firmy

Zajistíme Vám změnu názvu (obchodní firmy) Vaší společnosti.

Další změny, které přicházejí v rámci změn ve společnosti, jsou například

 • jmenování nebo odvolání jednatele, člena představenstva, dozorčí rady, prokuristy
 • změna způsobu jednání statutárních orgánů společnosti, popř. prokuristy
 • změna sídla společnosti
 • změna názvu společnosti
 • změna společníka / akcionáře společnosti
 • převod obchodního podílu/ akcií na nového nabyvatele
 • změna výše obchodního podílu / změna druhu, formy a hodnoty akcií
 • zvýšení nebo snížení vkladu společníka v obchodní společnosti
 • zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti
 • změna adresy bydliště jednatele, prokuristy, společníka, člena představenstva, člena správní rady, jediného akcionáře
 • změna, resp. rozšíření předmětů podnikání či naopak jejich zúžení
 • všechny ostatní změny v rámci akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným
 • všechny ostatní změny v rámci organizační složky právnické osoby
 • přeměny společností
 • jiné změny výše neuvedené

Výše uvedené změny ve společnosti předpokládají tyto kroky

 • svolání a uspořádání valné hromady
 • zápis z jednání valné hromady nebo popř. návrh znění rozhodnutí jediného společníka či statutárního orgánu
 • příprava všech dokumentů nutných pro změnu
 • příprava a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
 • vyhotovení úplného znění změnou dotčeného zakladatelského dokumentu včetně jeho založení do sbírky listin

Cena změn ve společnosti

 1. varianta bez nutnosti notářského zápisu - od 3 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny
 2. varianta s nutností notářského zápis - od 9 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář