Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Změny v existující společnosti / Valné hromady

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Organizace valné hromady

Konání valné hromada společnosti jako zákonná povinnost má své náležitosti a je třeba ji precizně zorganizovat, aby v budoucnosti nehrozilo riziko, že by mohla být prohlášena za neplatnou. K jejímu správnému zorganizování je nutná detailní znalost příslušných právních předpisů a soudní interpretace.

Naše firma Valian.cz nabízí svým klientům zabezpečení konání valných hromad v jejich společnosti tak, aby jejich valná hromada proběhla co nejrychleji, kvalitně a s důrazem na konkrétní potřeby. Naši klienti jsou pak osvobozeni od studia příslušných právních předpisů a mohou se naplno věnovat svému předmětu podnikání a svým obchodním aktivitám.

V případě, že má společnost jediného společníka, je valná hromada nahrazena rozhodnutím jediného společníka.

Povinné valné hromady

Každá společnost má zákonnou povinnost konat jednou ročně valnou hromadu, na které schválí svou účetní závěrku, dokumenty je nutno založit do sbírky listin a za nesplnění této povinnosti hrozí soukromoprávní i trestní sankce. Povinné valné hromady nemají ze zákona nutnou formu notářského zápisu.

Dobrovolné valné hromady

Dobrovolné valné hromady jsou svolávány především v souvislosti se změnami ve společnosti. Některé významné změny vyžadující změnu zakladatelského dokumentu, jako je názvu, změna sídla do jiné obce nebo změnu v počtu orgánů, rozhodnutí o fúzi nebo o likvidaci společnosti, vyžadují provedení valné hromady formou notářského zápisu.

Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře

Pokud má společnost jediného majitele, (společníka/akcionáře), pak tento jediný majitel vykonává funkci valné hromady. O rozhodnutích jediného společníka či akcionáře se pořizuje zápis, který v případech daných zákonem či zakladatelskými dokumenty společnosti musí mít formu notářského zápisu.

Valnou hromadu kterékoli společnosti naši zkušení z Valian.cz odborně a zodpovědně svolají a uspořádají a připraví rozhodnutí jediného společníka/akcionáře či rozhodnutí statutárních orgánů pro vyhotovení změn ve společnosti. Studium právních předpisů nechte na nás!

Administrativa spojená s konáním valné hromady zahrnuje:

  • vyhotovení pozvánky na valnou hromadu
  • zabezpečení konání řádné valné hromady
  • vyhotovení zápisu z jednání řádné valné hromady společnosti
  • vyhotovení dokumentů k účetní závěrce a rozdělení zisku či úhradě ztráty společnosti
  • založení výše uvedených dokumentů do sbírky listin a revize sbírky listin
  • vyhotovení úplného znění pozměněných zakladatelských dokumentů společnosti

 

Ceny provedení změn ve společnosti

  1. varianta bez nutnosti notářského zápisu - od 3 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny
  2. varianta s nutností notářského zápis - od 9 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář