Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Změny v existující společnosti / Změna společenské smlouvy

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Změna společenské smlouvy (zakladatelské listiny)

Mezi často požadovanou službu patří změna společenské smlouvy. Společenská smlouva je zakládající dokument společnosti, kterou zakládají nejméně dva společníci. (Společnost založená jediným společníkem je zakládána zakladatelskou listinou).

Ve společenské smlouvě je uvedena celá řada údajů, které se mohou v průběhu trvání existence společnosti  měnit.

Pravidelně pro Vás vyřizujeme následující změny ve společenské smlouvě

  • Změnu sídla – tuto změnu je třeba provést formou notářského zápisu u těch společností, které mění sídlo z města do města nebo u těch, které mění sídlo v rámci města, ale mají v obchodním rejstříku uvedenou detailní, přesnou adresu včetně ulice a čísla.
  • Změnu názvu (obchodní firmy) - jde o změnu, která se provádí notářským zápisem nebo rozhodnutím per rollam, tedy rozhodnutím mimo valnou hromadu, pokud to společenská smlouva nevylučuje.
  • Změna předmětu podnikání – v průběhu fungování živnosti může dojít k rozšíření předmětu podnikání. Především u řemeslných, vázaných či koncesních živností je vyžadováno, aby byly součástí notářského zápisu. Živnostenský úřad pak může vydat výpis ze živnostenského rejstříku společnosti a obchodní rejstřík či notář může konkrétní živnost či předmět zapsat do obchodního rejstříku. Aby se klienti vyhnuli administrativním krokům spojeným s finančními i časovými náklady např. při rozšiřování předmětu podnikání, lze jim doporučit, aby již při zakládání společnosti uváděli do společenské smlouvy veškeré možné předměty podnikání nebo činnosti, u kterých je pravděpodobná budoucí aktivace na živnostenském úřadě a zapsání do obchodního rejstříku.
  • Změna jednatele vs. změna počtu jednatelů – při změně jednatele či jednatelů jako osob se nevyžaduje forma veřejné listiny, tedy notářského zápisu, pokud dochází pouze k výměně osoby za jinou osobu. Pokud je však nutno změnit počet jednatelů, jde o změnu zakladatelské listiny či společenské smlouvy a tu je nutno provést formou notářského zápisu. Se změnou počtu jednatelů je možno zároveň provést i změnu způsobu jednání, kterým jednatelé jednají jménem společnosti.
  • Zvýšení a snížení základního kapitálu – tato změna ve společnosti vyžaduje formu veřejné listiny, tedy notářský zápis. Nejnižší možný základní kapitál činí 1,- Kč. Ovšem tato výše se prakticky nevyužívá, klienti volí a my také doporučujeme základní kapitál vyšší vzhledem k důvěryhodnosti či image společnosti.
  • Změny společníků či společníka, výše obchodních podílů – tuto změnu ve společnosti je nutno řešit smlouvou o převodu obchodního podílu mezi kupujícím a prodávajícím. Notářský zápis je třeba v případě, že při převodu musí dojít současně k rozdělení stávajícího obchodního podílu.

Ceny provedení změn ve společenské smlouvě společnosti

  1. varianta bez nutnosti notářského zápisu - od 3 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny
  2. varianta s nutností notářského zápis - od 9 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny