Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Změny v existující společnosti / Změna stanov

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Změna stanov

K založení akciové společnost i Evropské akciové společnost dochází přijetím stanov společnosti. Oba tyto typy společnosti mohou mít buď monistickou nebo dualistickou organizační strukturu.

Nejčastější změny stanov společnosti:

 • Změna adresy sídla
  Tato zdánlivě nevýznamná změna často vyžaduje změnu stanov společnosti. Zpravidla se to týká společností staršího data založení, které mívají adresu sídla uvedenou podrobně, včetně ulice a čísla domu. Přesídlí-li taková společnost do jiné části téže obce, je nutná změna v obchodním rejstříku formou veřejné listiny - notářského zápisu. Proto je výhodnější nechat zapsat sídlo společnosti pouze na úrovni obce.
 • Změna názvu (obchodní firmy)
  Tuto změnu stanov je nutno provést formou notářského zápisu vždy. Při volbě názvu firmy je nutno respektovat základní pravidla pro akceptovatelné názvy společností a zároveň se vyvarovat názvů, které jsou totožné nebo podobné názvu již zapsané společnosti. Při volbě názvu společnosti našim klientům vždy poradí naši experti ve spolupráci s notářem.
 • Změna předmětu podnikání
  Při zakládání společnosti by její zakladatelé měli být prozíraví a měli by nechat zapsat do stanov všechny možné budoucí předměty podnikání nebo činnosti, u kterých je pravděpodobná budoucí aktivace na živnostenském úřadě. Naše firma Valian.cz svým klientům toto doporučuje hlavně z důvodu časové a finanční úspory. Pokud totiž především řemeslné, vázané nebo koncesované živností a různé druhy dalších podnikatelských činnosti nejsou zapsány ve stanovách, živnostenský úřad je nevyřídí.
 • Změna představenstva, dozorčí rady
  Při změně člena představenstva nebo změně člena dozorčí rady jako orgánů společnosti se nevyžaduje forma veřejné listiny - tedy notářského zápisu - pouze při výměně jedné osoby za jinou. Pokud je ovšem nutno změnit i počet členů, jedná se o změnu stanov a je potřeba notářského zápisu. Se změnou počtu členů úzce souvisí také změna způsobu jejich jednání, která je rovněž možná pouze formou změny stanov a tedy pouze veřejnou listinou - notářským zápisem.
 • Zvýšení a snížení základního kapitálu
  Zvýšení nebo snížení základního kapitálu akciové společnosti nebo SE je změna, která se provádí výhradně formou veřejné listiny – notářského zápisu. Minimální základní kapitál akciové společnosti činí 2 000 000,- Kč a evropské společnosti 120.000,- EUR.
 • Změny akcionářů, výše obchodních podílu, koupě a prodej akcií
  Tato změnu probíhá kupní smlouvou o koupi cenných papírů mezi kupujícím a prodávajícím, nejedná se tedy o změnu stanov společnosti jako takové.
 • Změny akcií
  Změna počtu akcií nebo v jejich jmenovité hodnotě je považována za změnu stanov, musí k ní tedy dojít formou veřejné listiny – notářského zápisu.

Ceny provedení změn ve společnosti

 1. varianta bez nutnosti notářského zápisu - od 3 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny
 2. varianta s nutností notářského zápis - od 9 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář