Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Změny v existující společnosti / Změna v obchodním rejstříku

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Změna v obchodním rejstříku

Téměř v každé firmě dojde v průběhu její existence ke změnám, které se musejí zapsat do obchodního rejstříku (OR).

OR je veřejný seznam vedený rejstříkovými soudy (krajskými a Městským soudem v Praze), do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o obchodních společnostech. Účelem OR je vést stálou evidenci potřebných údajů o obchodních společnostech a zajištění, aby byly tyto údaje v souladu s objektivní skutečností, z toho důvodu jsou i rejstříkové soudy povinny zveřejnit zapisované, měněné či vymazané údaje bez zbytečného odkladu.

Zároveň platí povinnost pro obchodní společnosti doručit návrh na zápis změn zapisovaných údajů bez zbytečného odkladu poté, co konkrétní změna nastane.

Změna v OR je nutná v následujících případech:

 • změna sídla zapsaného do OR u již existující firmy
 • změna sídla koupené ready-made společnosti, tj. její převod na nového majitele a v rámci toho i změna firemní adresy
 • změna jednatele - člena představenstva nebo člena dozorčí rady obchodní společnosti
 • změna výše základního kapitálu firmy
 • změna názvu - obchodní firmy, pod kterou je společnost zapsána v obchodním rejstříku
 • svolání a uspořádání valné hromady, popř. sepsání rozhodnutí jediného společníka / akcionáře
 • zápis z jednání valné hromady / popř. návrh znění rozhodnutí jediného společníka či statutárního orgánu
 • příprava všech dokumentů nutných pro změnu v OR
 • příprava a podání návrhu na zápis změn do OR
 • vyhotovení úplného znění změnou dotčeného zakladatelského dokumentu včetně jeho založení do sbírky listin

Změny v OR zahrnují:

Profesionální servis poskytovaný naší firmou Valian.cz za vás zajistí veškeré administrativní náležitosti, které jsou k provedení změny v OR vyžadovány zákonem. Změnu v obchodním rejstříku pro Vás zajistíme na podkladě plné moci a je možné ji provést i na dálku.

Ceny provedení změn ve společnosti

 1. varianta bez nutnosti notářského zápisu - od 3 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny
 2. varianta s nutností notářského zápis - od 9 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář