Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Offshore poradna / Časté dotazy

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Časté dotazy

1) Co vlastně znamená slovo offshore?

Offshore je slovo, které se používá ve dvou významech

  • Destinace, neboli země, která má celkový systém zdanění výrazně příznivější než ČR
  • Obchodní společnost založená v takové zemi

2) Jsou offshore společnosti legální? 

Tato otázka byla již mnohokráte zodpovězena. Samozřejmě, že ano. Legálnost neboli zákonnost podnikání záleží pouze na konkrétních záměrech podnikatele, jeho jednání a informovanosti a nikoli na výběru sídla jeho společnosti. Pokud budete dodržovat všechny zákonné mantinely vztahující se k dané činnosti, nemáte se vůbec čeho obávat. Jediný rozdíl offshorového podnikání oproti podnikání výlučně v tuzemsku je v tom, že musíte jako mezinárodní podnikatel dodržovat právo více států podle oblastí, ve kterých podnikáte.

3) Jak to celé funguje?

Na základě detailního rozboru Vaší situace, zvolení nejvýhodnější destinace a po odsouhlasení koncepce použití a struktury Vašeho offshore podnikání pro vás založíme offshorovou firmu. Administrativa této společnosti bude buďto ponechána na Vás samotných a Vy dostanete do rukou hotovou firmu se vší dokumentací, anebo si firmu necháte u nás ve správě a my ji budeme pro Vás plně spravovat a vyřizovat úkony na úřadech podle vašich instrukcí. I pokud firmu ponecháte v naší správě, vystavíme vám ověřenou dokumentaci k firmě a všeobecnou plnou moc na veškeré právní úkony, takže budete moci kdykoli za firmu cokoli zařídit sami nebo k tomu někoho dalšího zmocnit.

V rámci této správy každý rok vyřizujeme za klienta jeho jménem

  • placení nákladů offshore společnosti (sídlo, agent, paušální daně a poplatky)
  • podávání výročních zpráv a daňových přiznání u domovských úřadů
  • sepisování a podepisování smluv, záruk a dohod, pravidelnou fakturaci
  • jiné úkony, které je třeba vykonávat, aby offshore naplňoval účel, který mu zákazník určí

Rozsah této správy bude samozřejmě určen podle individuálních požadavků klienta.

Nabízíme rovněž zprostředkování kompletního právního servisu podle domovského práva offshorových společností a služby autorizovaného překladatele a tlumočníka.

Offshorové firmy lze také dále prodávat anebo do nich přidávat další osoby, pokud byste chtěli do podnikání přibrat třeba obchodní partnery.

4) Je na výpise z rejstříku offshorové společnosti vidět, že ji vlastním?

Pouze tehdy, když si to budete výslovně přát. Offshorové rejstříky registrují informace o vlastníkovi jen tehdy, když si to zakladatel vymíní v zakladatelské listině.

5) Mohu být já jediným jednatelem offshorové společnosti?

Offshorové společnosti mohou mít jednoho nebo více jednatelů a mohou být z jakékoliv země. Je-li jich více, mohou jednat společně nebo samostatně, podle vašich požadavků. Ale vzhledem k daňovým zákonům ČR je velmi nežádoucí, aby jednatelem vašeho offshoru byla česká fyzická osoba. Téměř vždy doporučujeme využít naší služby jednatele mimo ČR.

6) Mohou offshorové společnosti být společníky v jiných společnostech?

Ano, a dokonce v případě větších podniků, firem s větším obratem nebo podniků s více společníky tuto strategii doporučujeme.

Aktuality
7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

30/6
Nové sídlo v Praze 1

Nové sídlo pro firmy na Starém Městě pražském. Více informací po kliknutí na tento odkaz.

Otevřít archiv aktualit