Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o českých společnostech / Evropská společnost

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Evropská společnost

Evropská společnost (Societa Europea, SE) je kapitálová společnost založená podle Evropského práva obchodních společností, upravená nařízením Rady ES č. 2157/2001.

Tento typ obchodní společnosti má podnikatelům umožnit volný pohyb kapitálu a provádění hospodářské činnosti ve spojení s ostatními podnikateli v rámci EU. Evropská společnost je obdoba akciové společnosti s evropskou působností.

Výhody evropské společnosti

Výhodou je snažší podnikání v rámci EU, větší mobilita na trhu práce, jednotný rámcový systém pro zapojení pracovníků, kteří jsou zaměstnáni v několika zemích, do řízení podniku, možnost vytvořit jednu či více dceřiných společností, které budou fungovat rovněž jako evropská společnost.

Evropská společnost musí být založena jako právnická osoba na území EU a obchodní jméno musí obsahovat zkratku ES. Samotné použití zkratky SE dodá zakládané společnosti jistou prestiž napříč Evropou bez ohledu na zemi, v níž byla založena. V procesu zakládání se musí objevit alespoň jeden mezinárodní prvek, aby byla naplněna myšlenka nadnárodního charakteru. Platí pak pro ni právní předpisy členského státu, ve kterém má sídlo.

Možnosti založení SE

  • fúzí již existujících společností, které podléhají právnímu režimu alespoň 2 různých členských států. Fúze může proběhnout splynutím nebo sloučením
  • vytvořením holdingové evropské společnosti, kdy propojenými společnostmi mohou být jak akciové, tak evropské společnosti, tak společnosti s ručením omezeným, které podléhají právu alespoň dvou členských států, popř. měly minimálně dva roky dceřinou společnost podléhající právu jiného členského státu
  • založením dceřiné společnosti – lze založit úpisem akcií
  • změnou právní formy existující národní společnosti na evropskou společnost – to může učinit akciová společnost, které má minimálně dva roky dceřinou společnost podléhající právu jiného členského státu než toho, kterým se řídí samotná společnost
  • pořízení již založené čisté ready made evropské společnosti - nejjednodušši možnost

 

Evropská společnost musí mít sídlo v jakékoliv zemi členského státu, během své existence může navíc přesídlit do jiného členského státu. Může si tak zvolit stát s nejvýhodnějšímu podmínkami podnikání, např. z pohledu daňového zatížení či komplikovanosti administrativy.

Podmínkou založení je minimální základní kapitál ve výši 120 000 eur. Tento kapitál je rozložen na akcie a každý akcionář ručí za závazky do výše svého vloženého vkladu. Právní subjektivitu pak evropská společnost nabývá dnem zápisu do rejstříku členského státu sídla ES. V České republice tuto funkci plní obchodní rejstřík.

Zakladatelé ES mohou zvolit monistickou nebo dualistickou strukturu společnosti. Dualistická je shodná s pojetím akciové společnosti v českém právu. Struktura v monistickém pojetí je velmi jednoduchá, v čele společnosti je správní rada, která je řídícím I kontrolním orgánem. Statutárním orgánem společnosti je generální ředitel. V dualistickém pojetí je pak valná hromada nejvyšším orgánem, představenstvo statutárním orgánem a dozorčí rada orgánem kontrolním.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit