Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o českých společnostech / Založení s.r.o. v roce 2014

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Založení s.r.o. v roce 2014

Od ledna roku 2014 nastanou v českém soukromém právu významné změny, protože 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Tyto právní normy nahradí zejména stávající občanský a obchodní zákoník, tedy dva základní soukromoprávní kodexy. Od začátku roku 2014 bude založení společností s ručením omezeným snazší, ale zároveň budou kladeny vyšší nároky na odpovědnost vedoucích orgánů společností.

Při zakládání společnosti s ručením omezeným bude stačit složení základního kapitálu pouze ve výši 1 Kč namísto dosavadních 200.000 Kč. Právě výše základního kapitálu byla často překážkou pro začínající podnikatele.

V zákonu o obchodních korporacích je dále uvedeno, za jakých okolností je možné majetek ze společnosti vyvádět. Především budou společnosti nově podléhat tzv. testu insolvence, který jim zakazuje vyplácet zisk či jakékoliv zálohy na něj v případě, že by si tím přivodily úpadek.

Také pro členy orgánů obchodních společností dojde od 1.1.2013 ke změnám: Smlouva o výkonu funkce nově musí obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členu orgánu poskytovány. V případě, že smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, výkon funkce se automaticky stává bezplatným.

Pokud se prokáže, že jednatel nejednal jako správný hospodář, může se to dotknout i jeho osobního majetku. Zákon o obchodních korporacích přináší změnu konceptu standardu péče členů orgánů, který nyní vychází z principu tzv. pravidla podnikatelského úsudku, známého ze zemí angloamerické právní kultury. Princip vychází z předpokladu, že lidé jsou samostatní, mají znalosti či jednají se znalostí věci, jsou opatrní a kvalifikovaní. Očekává se, že subjekty se budou v právních vztazích chovat odpovědně a obezřetně. Předpokládá se například, že pokud někdo po 1. lednu 2014 přijme funkci člena představenstva, uvědomuje si, jak odborně náročné to je a že na to fyzicky, mentálně i znalostně stačí. V případě, že udělá chybu nebo něco zanedbá, nemůže se vymlouvat, že to nevěděl, nemohl vědět nebo není specialistou.

V případě, že členové orgánů jednají loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Nová právní úprava zohledňuje skutečnost, že jistá míra rizika je v podnikání běžná, ne-li žádoucí. Zmírnění standardu péče je však na druhé straně kompenzováno zpřísněním sankcí v případě, že člen orgánu přivede společnost do úpadku. Nejen, že může být na následující tři roky vyloučen z možnosti vykonávat obdobnou funkci, ale může ho stihnout také povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky.

Zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s těmi ustanoveními zákona, od kterých není možné se odchýlit, se ruší dnem 1. ledna 2014. Počínaje tímto dnem pak mají společnosti šestiměsíční lhůtu k tomu, aby přizpůsobily své společenské smlouvy nové právní úpravě. Pokud tak neučiní, hrozí jim v krajním případě až riziko jejich zrušení rozhodnutím soudu.

V souladu s novou právní úpravou půjde vtělit podíl na s. r. o. do cenného papíru, zvaného kmenový list. Bude také možné vyplácet zálohy na podíl na zisku, to bylo dosud zakázáno.

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit