Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o českých společnostech / Zrušení s.r.o.

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Zrušení s.r.o.

Zrušením s.r.o. se rozumí dobrovolné i nucené ukončení činnosti společnosti s ručením omezeným. Zrušit společnost lze několika způsoby, a to zpravidla s likvidací (dobrovolně či povinně) a bez likvidace.

Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené společnosti, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s likvidačním zůstatkem v souladu se zákonem. Způsoby zrušení mohou být následující:

Zrušení s.r.o. s likvidací

Zrušení na základě rozhodnutí společníků, kteří se na zrušení dohodnou. Tato dohoda má formu notářského zápisu. Pokud má společnost jediného společníka, rozhoduje o jejím zrušení tento společník. Rozhodnout o zrušení společnosti může i valná hromada, pokud tak určuje společenská smlouva, k tomuto rozhodnutí je však zapotřebí alespoň 2/3 souhlas všech společníků, a toto usnesení valné hromady musí být opět osvědčeno notářským zápisem.

Uplynutím doby, na kterou byla společnost založena, je dalším dobrovolným způsobem zrušení společnosti s likvidací. Ke zrušení pak dochází následující den po uplynutí doby a společnost následně vstupuje do likvidace.

Obdobným případem je pak dosažením účelu, pro který byla společnost založena, např. realizace určitého projektu. Účel založení je nutné přesně specifikovat, aby byl nezpochybnitelný okamžik jeho dosažení. Úpravou společenské smlouvy však lze změnit dobu existence s.r.o. na dobu neurčitou.

Kromě dobrovolného zrušení s.r.o. upravuje zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník i případy, kdy dochází ke zrušení společnosti na návrh osoby, která má na zrušení s.r.o. právní zájem nebo o zrušení s.r.o. dle OZ bez návrhu. Zde dochází ke zrušení společnosti a jmenování likvidátora dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti či dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Takovéto rozhodnutí soudu má sankční charakter a může být vydáno jen ze zákonných důvodů.

Zrušení s.r.o. bez likvidace

Zrušit s.r.o. bez likvidace lze v případě přeměny společnosti fúzí, rozdělením či převodem jmění na společníka.

Dalším způsobem zrušení s.r.o. bez likvidace je insolvenční řízení, kdy během likvidace dojde ke zjištění majetkového nedostatku v případě, kdy je úpadek společnosti řešen konkurzním řízením.  Pokud je konkurz zrušen po splnění rozvahového usnesení nebo je zrušen pro zcela nedostačující majetek k uspokojení věřitelů, k likvidaci nedochází, neboť se má za to, že dluhy a majetek byly vypořádány v proběhlém konkurzním řízení.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit