Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o offshore společnostech / Co je to offfshore společnost

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Co je to offfshore společnost

Offshore společnost je společnost založená v daňovém ráji. Původním významem výrazu offshore se rozumí pobřežní, protože většina destinací, které poskytují možnost založení tohoto druhu firmy, se nachází na ostrovech. Pojmenování vychází z anglosaského obchodního práva používaného ve většině zemí, jež byly pod anglickou koloniální správou.

Primární důvod pro zakládání offshore společností je důvod anonymity či ochrany vlastnictví a majetku.

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Anonymity vlastnictví je možno dosáhnout prostřednictvím nominee služeb. Podstatou nominee služeb je poskytování důvěryhodných, bezúhonných a prověřených osob do statutárních a dozorčích orgánů společností. U společností s ručením omezeným jde o jednatele, u akciových společností se jedná o člena představenstva a o členy dozorčí rady.

Za činnost nominee jednatelů plně odpovídá poskytovatel služby, v jeho zájmu je do těchto pozic vybírat spolehlivé a prověřené osoby. Vztahy mezi vlastníkem a dosazenými osobami jsou ošetřeny smluvně, každý krok nominee osob je proveden pouze na základě pokynu skutečného vlastníka společnosti.

Další možnou metodou ochrany vlastnictví je zvolení vhodné struktury společnosti, typickým příkladem je holding neboli mateřská neboli držící (vlastnící) společnost. Je to společnost, která stojí na vrcholu holdingu a ovládá dceřiné společnosti. Čistým holdingem se pak nazývá případ, kdy jediným předmětem činnosti mateřské společnosti je držení a správa majetkových účastí a kontrola dceřiných společností.

Offshore společnosti v některých zemích jsou také výhodné jako země pro registraci lodí nebo k ochraně duševního vlastnictví jako je např. licence na software nebo patenty.

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář