Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o offshore společnostech / Principy podnikání s offshore

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Principy podnikání s offshore

Ať už chcete používat offshorovou firmu pro jakýkoli účel, řídí se podnikání s "offshory" určitými základními pravidly, která vyplývají jednak z nastavení místních právních podmínek a jednak jsou také ovlivněny praxí českých a zahraničních úřadů.

Nejčastější důvody, které podnikatele i soukromé osoby vedou k využití offshore společností jsou:

  • ochrana majetku a anonymita vlastnictví
  • využívání výhod odlišného právního prostředí
  • dokonalá image a firemní prestiž mezinárodního HOLDINGU

Před samotným založením a využíváním offshore společnosti je účelné si představit základní principy offshore podnikání.

Základní principy

1. Pouhé založení offshore firmy je nedostatečné

Pouhé založení offshorové firmy bez důkladné podnikové analýzy, kvalitní koncepce a nastavení struktury v praxi může přinést spíše nepříjemnosti, nežli velký užitek. 

2. Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

3. Správný výběr offshore jurisdikce

Pro každý druh podnikání Vám doporučíme na základě kompletní analýzy konkrétní zemi, která bude pro založení a fungování Vaší společnosti celkově nejvýhodnější.

4. Osobní vztah a důvěra

Mezi Vámi a poskytovatelem offshore služeb je bezpodmínečně nutné vytvořit plně loajální vztah založený na vzájemné důvěře a diskrétnosti. Jména majitelů offshorových firem v některých případech nejsou, a z praktických důvodů by ani neměly být, na první pohled vidět. To v praxi znamená, že Váš offshore partner zpravidla v rámci správy offshore firmy drží originální firemní dokumentaci, která v případě potřeby jasně prokáže, kdo offshorovou firmu vlastní. Pouze Vy sami rozhodneme, komu tyto dokumenty a informace budou zpřístupněny.

5. TRUST a NOMINEE struktury

Podobně jako v případě jmen osob majitelů není v některých situacích vhodné, aby také jméno jednatele bylo možno získat z veřejně dostupných zdrojů. V takových situacích je velmi záhodno, aby Vám Váš offshore partner doporučil a zajistil loajálního jednatele či správce podniku.
Tomuto nastavení, kdy nejednáte sami, se říká anglickým slovem "TRUST" nebo také "NOMINEE". Je to tedy situace, kdy někdo jedná jen tehdy a tak, jak vy určíte, a na základě vzájemné důvěry. Pokud však budete někdy náhle potřebovat rychle udělat za Vaši offshore firmu nějaký právní úkon, máte k dispozici jako součást dokumentace generální plnou moc ke všem úkonům a to v anglickém i českém jazyce a se všemi potřebnými ověřeními.

6. Dokumentace společnosti

  • Offshorové obchodní firmy se mírně liší ve své dokumentaci podle toho, z jakého státu firma pochází, ale v zásadě vždy musíte obdržet tyto dokumenty:
  • Potvrzení státního úřadu o existenci firmy, které právně osvědčuje existenci, název, IČ a datum založení společnosti. Toto potvrzení vydávají různé úřady, ale vždy je nutné mít jej oficiální a s veškerými nutnými ověřeními. Takováto potvrzení jsou poté přijatelná pro úřady v ČR.
  • Zakládací listina (zakladatelská, zřizovací): Tento dokument stanoví základní fakta firmy: název, IČ, sídlo, právní formu, předměty činnosti a/nebo podnikání a někdy také prvního jednatele a zakladatele nebo akcionáře.
  • Stanovy: Tento dokument je podrobný právní popis organizace, procesů, rozdělování akcií a jejich prodeje.
  • Plná moc: Pokud vzhledem k okolnostem nebude možno využít jednání zahraničního jednatele, je nutné vždy obdržet generální plnou moc na vás a na jakoukoli další osobu, kterou si určíte.
  • Dokumentace k bankovnímu kontu: Offshorové firmě lze zřídit korunový i devizový účet a nechat vystavit firemní platební kartu. Konto lze ovládat též elektronickým bankovnictvím. Velká výhoda offshorových firem spočívá v tom, že vedou účetní evidenci jen o transakcích spojených s podnikáním na svém domovském území. Jiné platby, pohyby a transakce místní finanční úřady neevidují.

7. právní jednání

Každá offshore společnosti musí každý rok učinit určitý počet kroků, jednání a právních úkonů, aby fungovala tak, jak je jí určeno. Nejčastěji se jedná o vypracování a podpisy smluv, formulářů, směnek, faktur, prohlášení, rozhodnutí jednatelů, plných mocí apod. Analýzu potřebných dokumentů, jejich přípravu a podpisy by pro vás měl obstarat Váš offshore partner.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář