Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o offshore společnostech / Srážkové daně při mezinárodních transakcích

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Srážkové daně při mezinárodních transakcích

Povinnost zaplatit srážkovou daň mají poplatníci, kteří jsou rezidenty České republiky a kteří platí za jakékoliv služby či zboží do zahraničí v případech, kdy nestanoví mezinárodní smlouva mezi Českou republikou a cizím státem, že určité platby jsou od srážkové daně v tuzemsku osvobozeny.

Česká republika však bohužel s většinou offshore zemí (daňových rájů) smlouvu o zamezení dvojího zdanění uzavřenou nemá, a tak srážkové dani podléhají téměř veškeré platby plynoucí z ČR do daňového ráje.

Offshore destinace, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění jsou

 • Kyperská republika
 • Malta
 • Honkong
 • Holandsko
 • Panama
 • Švýcarsko
 • Saudská Arábie
 • USA
 • Velká Británie

Srážkové daně se neplatí v případech tzv. nedaňových plateb - např. půjčky, úvěry, vklady do základního kapitálu společnosti apod.

Dále se také srážkové daně neuplatní při platbách mezi osobami ze zemí Evropské unie v případech stanovených právem EU - typicky se jedná o výplatu dividend, podílů na zisku a dále platby úroků a licenční poplatků.

V ostatních případech se tedy srážkové daně platit musí a povinnost platit ji má vždy osoba z tuzemska, která provádí platbu do daňového ráje, nikoli tedy offshore společnost samotná.

Výše srážkových daní

Obecná sazba srážkové daně na mezinárodní transakce činí 15% a uplatňuje se v případech, kdy příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi Českou republikou a cizím státem nestanoví jinak, tedy zejména pokud takováto daň není z této mezinárodní smlouvy omezena či přímo vyloučena.

Od roku 2013 došlo ke zvýšení srážkové daně uplatňované při mezinárodních finančních transakcí vůči daňovým rájům a to na 35%.

Tato 35% sazba daně platí v případech, kdy jsou platby z tuzemska zasílány do zahraničních destinací, se kterými nemá ČR uzavřenou některou z níže uvedených smluv:

I)      Smlouva o zamezení dvojího zdanění (viz výše)

II)    Smlouva o výměně daňových informací - tu má ČR uzavřenou s těmito offshore státy:

 • Bermudy
 • Britské Panenské ostrovy (BVI)
 • Jersey
 • Guernrsey
 • Kajmanské ostrovy
 • Ostrov Man
 • San Marino

III)  Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, jejímiž signatáři mimo jiné jsou i tyto offshore země:

 • Belize
 • Costa Rica
 • Malta
 • Nizozemí
 • Saudská Arábie
 • Singapure
 • Velká Británie
 • USA

 

O povinnosti uplatnění srážkových daní se vždy poraďte s odborníkem a nechte si zpracovat pro Váš konkrétní případ odbornou analýzu.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář