Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Ostatní články / Valná hromada

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Valná hromada

Valná hromada je zpravidla označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti. Frekvence jejího konání je obvykle stanovena zakladatelskou listinou nebo stanovami dané společnosti. Zákonnou normou upravující valné hromady obchodních společností je zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), § 167 a následující.

Valná hromada v souladu s uvedeným zákonem je nejvyšším orgánem společnosti, hlasováním na valné hromadě realizují společníci své právo podílet se na řízení společnosti.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Společenská smlouva však může ustanovit jiný poměr. Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč vkladu, pokud společenská smlouva neurčí jinak.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud společenská smlouva neurčí jinak.

Při zvláštních příležitostech se požaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, je to v případě, že je nutno rozhodnout:

  • o změně obsahu společenské smlouvy nebo při rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva
  • o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti
  • o zrušení společnosti s likvidací

Rozhodnutí valné hromady o výše uvedených změnách a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou – notářským zápisem.

Řádnou valnou hromadu musí každá obchodní společnost svolávat povinně jednou ročně, na ní musí schválit účetní závěrku a to vše poté založit do sbírky listin. Povinná valná hromada je dána zákonem. Povinné valné hromady nemají ze zákona nutnou formu notářského zápisu.

V souvislosti s provedením jakékoli změny ve společnosti lze svolat dobrovolnou valnou hromadu. Některé změny ve společnosti vyžadují provedení valné hromady ve formě notářského zápisu - typicky se jedná o změnu zakladatelského dokumentu společnosti (změna názvu, zvýšení počtu orgánů, změna sídla do jiné obce apod.), rozhodnutí o fúzi, rozhodnutí o likvidaci atd.

Společnost může mít také pouze jediného majitele – společníka, akcionáře, který pak vykonává funkci valné hromady. O rozhodnutích jediného společníka či akcionáře se pořizuje zápis, který musí mít v případech předepsaných zákonem či zakladatelskými dokumenty společnosti formu notářského zápisu.

Konání valné hromady je komplikovaný proces. Pokud se chcete vyhnout chybám při jejich konání a ušetřit čas, který je nutno vynaložit na nutnou administrativu s konáním valné hromady spojenou, obraťte se na naši poradenskou firmu Profispolečnosti.cz. Nabízíme našim klientům zabezpečení konání valných hromad v jejich společnosti tak, aby jejich valná hromada proběhla co nejrychleji, kvalitně a s důrazem na osobní potřeby.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit