Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Neziskové organizace / Společenství vlastníků jednotek - SVJ

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Společenství vlastníků jednotek - SVJ

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba zajišťující správu budov rozdělených na právně samostatné části (jednotky) a příslušných pozemků.

SVJ nesmí podnikat, může pouze nabývat majetek a nakládat s ním pro účely správy domu a pozemku.

K rozdělení budovy dojde na základě projevu vůle vlastníka budovy. Dokument o tomto rozdělení (prohlášení, ujednání spoluvlastníků budovy nebo smlouva o výstavbě) se ukládá do sbírky listin katastru nemovitostí. Okamžikem rozdělení budovy se jednotky stávají samostatným předmětem práv. Je možno s nimi samostatně nakládat a zcizovat je (převádět na jinou osobu).

Vznik SVJ

Neexistuje zákonná povinnost založit SVJ. Zakladatelé zakládají SVJ na základě dobrovolného právního jednání schválením stanov, které mají podobu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Vznik SVJ se datuje ke dni jeho zápisu do veřejného rejstříku.

Stanovy SVJ

Stanovy SVJ obsahují:

 • název obsahující termín „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který vzniklo
 • sídlo, v domě pro který společenství vlastníků vzniklo, popřípadě na jiném místě
 • členská práva a povinnosti vlastníků bytů a způsob jejich uplatňování
 • určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů a jejich funkčního období, způsob svolávání, jednání a usnášení
 • určení prvních členů statutárních orgánů
 • pravidla správy domu a pozemku a pravidla užívání společných částí
 • pravidla pro tvorbu rozpočtu, pro příspěvky na správu domu a způsob určení kolik budou jednotliví vlastníci platit.

Orgány a jednání SVJ

Statutárním orgánem SVJ je výbor. Stanovy mohou také určit, že statutárním orgánem je předseda společenství vlastníků. Podle stanov si SVJ může zřídit další orgány, které ale nemají působnost vyhrazenou shromáždění vlastníků nebo pro statutární orgán.

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění. Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek a každý z nich má počet hlasů, který odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech. Shromáždění je způsobilé k usnesení, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Vlastníci jednotek mohou rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (elektronicky), připouštějí-li to stanovy.

Statutární orgán svolává shromáždění minimálně jednou ročně. Může svolat shromáždění i na žádost vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů.

Naše firma Valian.cz pro Vaše SVJ profesionálně zařídí následující záležitosti:

 • založení nového SVJ a jeho zápis do obchodního rejstříku
 • změny, aktualizace a úpravu stanov existujícího společenství vlastníků jednotek
 • volbu a zápis nových orgánů SVJ
 • registraci Vašeho SVJ na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • vedení účetnictví a mzdové agendy pro SVJ
 • daňové a právní poradenství pro SVJ
 • zrušení a likvidace SVJ

Založení SVJ na míru

Valian.cz pro Vás založí SVJ profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme stanovy SVJ a zařídíme další potřebné administrativní náležitosti.

Aktualizace stanov SVJ ve smyslu Zákona o obchodních korporacích

Všechna společenství vlastníku jednotek mají povinnost přizpůsobit své stanovy příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích. Pokud Vaše stanovy dosud touto aktualizací neprošly, neváhejte nás kontaktovat a naše firma Valian.cz Vám návrh nových aktuálních stanov rádi připravíme.

Zajistíme také volbu nových orgánů SVJ a jejich zápis do veřejného rejstříku i další potřebné změny v rámci Vašeho SVJ požadované.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář