Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o českých společnostech / Provedení změny v obchodním rejstříku

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Provedení změny v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný seznam vedený rejstříkovým soudem, do kterého se zapisují zákonem stanovené skutečnosti týkající se obchodních společností. Zapisované skutečnosti by měly být v souladu s objektivní skutečností. Veškeré návrhy na zápis, změnu či výmaz z obchodního rejstříku je nutné podávat výhradně prostřednictvím elektronicky vygenerovaného formuláře, popř. on-line do Sbírky listin. Vyplněný formulář ve formátu PDF se spolu s přílohami pak následně zasílá příslušnému rejstříkovému soudu, a to buď v listinné podobě nebo opět elektronicky.
Změny, kterých se zápis týká, jsou:
    • Změna sídla společnosti
    • Změna názvu – obchodní firmy, pod kterou je společnost zapsaná
    • Změna výše základního jmění společnosti – zvýšení či snížení
    • Změna jednatele
    • Zrušení společnosti, likvidace společnosti
    • Fúze/rozdělení
    • Změna právní formy
    • Převod jmění
    • Výmaz některých druhů podnikání a zápis nových
Zákon o veřejných rejstřících nově umožňuje, aby zápis do veřejného rejstříku provedl přímo notář sepisující notářský zápis na žádost oprávněné osoby pokud:
    • Jedná se o podkladový notářský zápis, tedy zápis o skutečnostech, které mají podklad v notářském zápise pro zápis do veřejného rejstříku nebo o rozhodnutích orgánu právnické osoby podle jiného zákona
    • Podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a zakladatelským jednáním právnické osoby
    • Notáři byly předloženy veškeré listiny, které zákon o veřejných rejstřících či jiný zákon požadují.
Po zaplacení soudního poplatku provede rejstříkový soud zápis ve lhůtě 5 pracovních dnů, notář pak může provést zápis bez zbytečného odkladu on-line, není tedy třeba vyplňovat žádný návrh na zápis a není nutné jej podávat příslušnému rejstříkovému soudu. Veškeré listiny potřebné pro zápis se předkládají přímo notáři, který je spolu s podkladovým zápisem vloží do sbírky listin.
Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit