Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Ostatní články / OSVČ

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

OSVČ

Kdo je osobou samostatně výdělečně činnou

Jako OSVČ označujeme fyzickou osobou, podnikatele, který vlastní živnostenský list, má statut podnikatele podle občanského zákoníku (dále jen OZ), tzn., že na svůj vlastní účet a vlastní odpovědnost samostatně a soustavně vykonává činnost za účelem zisku živnostenským nebo podobným způsobem. Taková fyzická osoba se zapisuje se do živnostenského rejstříku (pro účely daňové, sociální a zdravotní je zákon nazývá osoby samostatně výdělečně činné – dále jen OSVČ).

Za OSVČ je dále považován ten, kdo spolupracuje při výkonu takovéto činnosti (např. rodinní příslušníci, kteří se účastní provozu rodinného podniku). OSVČ musí být osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku alespoň 15 let.

Činnost OSVČ

Činnost OSVČ lze rozdělit na činnost hlavní, tato činnost je pak hlavním zdrojem příjmů, a na činnost vedlejší – taková činnost není hlavním zdrojem příjmů, pokud OSVČ byla v kalendářním roce zaměstnána a její příjem ze zaměstnání činil alespoň 12-tinásobek minimální mzdy, nebo byl OSVČ vyplácen částečný či plný invalidní či starobní důchod nebo byl OSVČ přiznán nárok na rodičovský příspěvek či příspěvek pro péči o sobu blízkou. 

Pro získání živnostenského listu je třeba se zaregistrovat na živnostenském úřadě a splnit obecné podmínky podnikání: dosažení věku 18 let,  způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vyplnit formulář viz. https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2017/9/MPO_FO.pdf) , doložit potřebné doklady: občanský průkaz, doklad o zaplacení správního poplatku a doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž jste umístili místo podnikání, pokud se liší se od bydliště ohlašovatele – nájemní smlouvu, kupní smlouvu apod.

Živnost OSVČ

Živnosti jsou dle živnostenského zákona rozdělené na živnosti volné – není nutná odborná způsobilost, řemeslné – podmínkou provozování je odborná způsobilost, a koncesované – podmínkou je státní povolení.

OSVČ podniká pod svým jménem, ručí celým svým majetkem, do určitého obratu může účtovat v soustavě daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), do určitého obratu nemusí být plátcem DPH, nemusí být zapsaná do obchodního rejstříku, má povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, povinnost podat přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok a povinnost oznámit úřadům zahájení, znovuzahájení, změnu či ukončení samostatně výdělečné činnosti.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit