Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Slovník pojmů

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Slovník pojmů

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 

Akcie

Cenný papír stvrzující, že jeho majitel vložil určitý majetkový podíl - kapitál - do akciové společnosti.

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se dle ObchZ a stanov na řízení a.s., jejím zisku a na likvidačním zůstatku po zániku a.s. (osoba, která se podílí na…

Akcie listinná

Akcie v podobě fyzické listiny.

Listinná akcie je cenný papír a měla by být chráněna proti padělání. Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. K listinné akcii patří kuponový arch k výpl…

Akcie na jméno

Akcie na jméno je vydávána na jméno konkrétní právnické nebo fyzické osoby. Akcie na jméno v listinné podobě se převádí rubopisem (tzv. indosamentem) a jejím fyzickým předáním (tzv. tradicí). Akcie na jméno v zaknihovan…

Akcie na majitele

Akcie na majitele (držitele, doručitele) je cenný papír potvrzující, že jeho majitel vložil určitý majetek - kapitál - do akciové společnosti.

Držitel je pro společnost anonymní. V zaknihované podobě se převádějí smlouvou a registrací podle Zákona o cenných papírech. V listinné podobě stačí jen …

Akcie zaknihovaná

Akcie v podobě záznamu v rejstříku.

Zaknihovaná akcie musí obsahovat číselné označení v případech, kdy to stanoví zákon. Tento druh akcie nemá hmotnou podobu.

Akcionář

Akcionář je osoba, která se podílí na základním kapitálu a.s. a může vykonávat práva akcionáře.

Akcionář - podílník akciové společnosti je majitel akcií, s nimiž jsou spojena práva akcionáře. Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Vě…

Akciová společnost (a.s.)

Společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií-

Majetek a. s. je je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se obchodují na kapitálových trzích. Nákupem akcie se osoba stává podílníkem akciové společnosti čili akcionářem. Tím získá část celkové hodnoty společnos…

ARES

Administrativní Registr Ekonomických Subjektů

Informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání nad všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

URL: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Banka

Právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která

  • přijímá vklady od veřejnosti
  • poskytuje úvěry
  • k výkonu výše uvedených činností má bankovní licenci

na míru

Bankovní tajemství

Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství.

Bankovní tajemství spočívá v povinnosti banky zachovávat mlčenlivost o věcech výše uvedených, nedá-li klient souhlas k jejich sdělení. Zákon stanovuje komu smí banka údaje sdělit b…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit